• Vithoba Empowerment Sakal Nanded 09072016
 • Vijayavani Kannada Daily 13042015
 • Vidyadeep Sondo NavBharat 18012017
 • Vidyadeep Sondo Dainik Bhaskar 13012017
 • Vidyadeep Kinhi Mahadev 26052015 2
 • VIDYADEEP in DB
 • udhav
 • Sondo 24052015 Hitwada
 • Sonai Event Prathamesh News
 • Solar Cooker Distribution Pimpaldhara Deshonatti Aug 2016
 • Silai Machine Distribution
 • Shivprabha General 2016
 • Sewing machine distribution at Pusad 2016 2
 • Sakal
 • Sakal SFC page 1 26-06-2017
 • Sakal Lonewadi News 07102014
 • News Paper213
 • News Paper81
 • News Paper71
 • News Paper35
 • News Paper15
 • News Paper14
 • News Paper8
 • News Paper7
 • News Paper5
 • News Paper
 • News Paper 26
 • News Paper 3
 • Navprabha Goa 09032015
 • Lonwadi Sakal Rural Development
 • Lonwadi Narwade Sir Article
 • Loksatta News Cycle Shivprabha 15052015
 • Khushi Deshonati 09092016
 • Kanada Prabha
 • Dainik Bhaskar Meditation Shibir Debu Savali 16072017
 • City Bhaskar
 • Chandabai Ingle Sakal 03032016
 • Baliraja Indian Express Mumbai 08102015
 • Ashish Gad
 • article
 • Amol Sainwar article Mi Marathi Live
 • 17 Oct Bhaskar Sondo Event